Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

inkovy

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
192 pieces
3 comments
144 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


Comments

Add new comment
bujal

Žinkovy jsem naposledy viděla jako tu zmiňovanou zotavovnu ROH, takže jenom zvenčí... a pokud je to pouze pro VIPky, tak nehrozí, že bych to někdy viděla zevnitř.
Šťastný Nový rok
Milena

Ano, správně... posléze zámek sloužil jako zotavovna ROH.... pak dlouho chátral - tohle je výsledek rekonstrukce za účelem vybudování kongresového centra pro VIP

V Žinkovech, několik kilometrů od Plzně na jih, je tento krásný zámek. Posledním z majitelů byl i šéf plzeňské Škodovky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinkovy_%28z%C3%A1mek%29