Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Počátky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20 pieces
3 comments
69 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Děvčata děkuji za váš komentář, je to opravdu hezké a upravené náměstí. Hezký večer. Marie

Mají moc hezké náměstí. Díky za krásný snímek.

lyella

Děkuji za další Počátky, mám pocit, že jsem to nikdy neviděla.Ale dovezli nás k domu a pak jsme šli zpátky, na prohlídku Počátek nebyl čas. Vypadá to ale, že je to moc pěkné městečko. Děkuji a zdravím, Ella

Leaderboard

Ribs0:21
Robbos0:26
wyma0:33
Dilubreuer0:33
BigR0:37
jrmtcushman0:38
emacaj0:38
cappy0:41
daasha0070:42
thinkingcap0:43