Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rudbekie a Floxy

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30 pieces
4 comments
52 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Máš pravdu Irí, teď vypadá zahrádka hezky. Mám různé rudbekie na několika místech, tak jen žlutě září. Floxy jsou taky plné květů. Hezký den. Marie

irmachac

KRÁSNÉ A VDĚČNÉ KYTIČKY :-))

mně se zase vždycky moc líbily floxy, tak nějak patřily na zahrádky babiček. Já sama je mám teprve třetí rok, předtím jsem měla menší zahrádku a tak jsem pěstovala převážně zeleninu. Hezký večer. Marie

dobrajaneckova

Jako dítě jsem k těmto květům moc ráda čichala a říkala jsem jim perníky.

Leaderboard

Dilubreuer0:51
auntmom71:03
limpduck1:04
dobrajaneckova1:13
Skarvada1:21
4wings51:33
kmtw1:34
cappy1:36
kitkatkit1:37
Pekaji1:37