Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

nejvyšší lilie

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80 pieces
1 comments
38 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

lilie má výšku 245 cm a letos měla 24 květů na zahradě v zahradní kolonii v Praze . Během jednoho krupobití z ní zbylo torzo s jedním květem. Stačila jsem lilii vyfotit .

Comments

Add new comment
lfribourg

Very beautiful!

Leaderboard

LaReine6:52
1hannej7:50
hanka498:15
Gnrmech8:18
dj2et8:42
DaPRLady8:54
AmyLowry8:55
doormay10:07
lfribourg11:58
Grumps12:53