Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Koolmeesje

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
130 pieces
3 comments
26 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Lente!

Comments

Add new comment
Lia

:))

anne_marie

Foto is van vorig jaar, maar ze zijn het hokje al weer aan het verkennen....

Lia

Hebben de koolmeesjes al het voorjaar in hun kop?
Waar ik in het bos woonde, hadden we veel meesjes, diverse soorten.
Hier midden in het dorp zie je ze vrijwel niet.

Leaderboard

gertgruber15:52
anne_marie18:09
janina5821:05
Jitule5522:17
Djerfish25:20
Tynell25:56
ybars27:00
everlovely35:16
lilthmjam46:58