Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Polská bouda na Snezce - Polish hut on Mount Snezka

108 pieces
0 comments
157 solves
Solve puzzle
Základy Polské, dríve Slezské boudy byly polozeny v roce 1850. Stavitelem byl Bedrich Sommer, hostinský z boudy u Snezných jam. V roce 1857 bouda vyhorela, obnovena byla o pet let pozdeji a její budova slouzila verrejnosti az do výstavby nového horského hotelu, který byl dán do uzívání roku 1976. V objektu je od téhoz roku i meteorologická stanice.
Fundamentals of Poland, formerly Silesian Booths were laid in 1850. Architect was Frederick Sommer, an innkeeper from the Booths at the Snow pits. In 1857 the hut burned down, was restored five years later and the building served the public until construction of the new mountain hotel, which was put into use in 1976. The building is from the same year and meteorological station.

Comments

Add new comment

Leaderboard

mlddmm6:59
geraldthemouse7:56
JAJA488:19
zdena19508:32
malcolmm1818:35
VLADKO50048:46
kuljah10:17
icon10:18
arabela11:46
grammadee12:00