Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

" cyklgaráž "

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
252 pieces
2 comments
5 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
AlePe

Je to fuška, Dobruško! Už bych tam dala něco lepšího, ale nejde mi to. Zdravím. Najdi zatím si něco jinde. Zaujalo mi to při letním cestování. Až na to přijdu, dám ti hezký obrázek.

dobrajaneckova

Kdo se v tom vyzná?

Leaderboard

halsbacher48:30
AlePe1:00:26