Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Poslední rajčata

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
25 pieces
6 comments
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Stani, tato rajčata už nejsou, i zelená už dozrála. Také u nás sněžilo, už včera večer, trochu sněhu leží. Hezký večer. Marie

sthajkova

U nás již dozrávají doma--dnes malý poprašek sněhu...zdravím.

irmachac

Ale barvičku mají krásnou, Tak dobrou chuť ☺

Děkuji děvčata. Já už jsem také všechny rajčata sklidila a pomalu dozrávají. Ale ta chuť už není taková, jako když dozrají na sluníčku. Na salát jsou však dobrá. Marie

dobrajaneckova

Já už jsem všechny plody obrala a čekám dojdou-li? Přesto, že nemají nožičky. :-)

lyella

Končí domácí chutné a začnou z obchodu bez chuti. Je to nedozírná škoda. A tyto jsou ještě moc pěkné, děkuji. Zakousla bych se. Ale takhle přeji dobrou chuť aspoň Vám doma. Děkuji za ukázku a přeji dobrou noc, Ella

Leaderboard

Ribs0:37
Dilubreuer0:39
otto19450:57
Pekaji0:58
irmachac1:00
dobrajaneckova1:03
Skarvada1:05
reba1:16
Annear1:22
sthajkova1:23