Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Už jsem docela vyrostla

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
18
30
Solve puzzle
18 pieces
30 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Tak doufejme, že je dost hbitá a stačí uniknout.

piki82

no, synovec jí našel koncem srpna a vypadala na pár týdnů, ale jak začala dostávat pravidelně jídlo, tak hrozně rychle vyrostla, takže byla asi starší a jen nedokrmená a teď někdy by jí ten rok mohl být... chodí i ven, ale potvora utíká, dřív se držela na zahradě, maximálně tak strčila čumák k sousedům, ale je čím dál odvážnější a vandruje do vzdálenějších zahrad - bohužel je jí fuk, že tam třeba bydlí psi, tak je to docela o strach

dobrajaneckova

No na mou duši Peti! To už je velká slečna. Teď někdy by mohla mít rok. Je jen doma nebo může i chodit ven?

Why this advertisement?