Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Macešky

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
87
Solve puzzle
12 pieces
87 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Od Lenky
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. 4wings50:16
  2. Jaz550:17
  3. stephen0:17
  4. Mpope530:19
  5. Larydog0:19
  6. wshealy0:21
  7. jeanneap0:23
  8. Clouds0:23
  9. purrl0:23
  10. Scarborough810:24

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

vala88

Elli děkuji :)

lyella

Tak to jste měly nádherné odpoledne. Také bych si už někam zašla. Mějte se moc hezky, Ella

vala88

Zdravím Elli, byly jsme na obědě na břevnovské Markétě a pak jsme se ještě prošly po zahradě, poseděly na lavičce a hřály se na sluníčku. Vala

lyella

Krásný maceškový kobereček. Myslím, že ty oranžové neznám. Opět děkuji Vám oběma, že je obrázek tady a srdečně zdravím, Ella

Why this advertisement?