Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pro bystré - Very heavy!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
140
43
Solve puzzle
140 pieces
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Autorská práva obrázku: alkas2, alkas
Česká republika
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. cal11212:33
  2. Acko16:09
  3. Shelkod19:57
  4. norontgal20:41
  5. nursesuzie521:06
  6. mome22:23
  7. mcamb25:25
  8. Gentlewind25:30
  9. gueringirl30:36
  10. BookPenguin32:30

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acko

Alenko, docela mě to bavilo, ale do těžší verze zatím nejdu

alkas2

Vidíš můj čas? To je rozdíl! A.

alkas2

Asi to je moc těžkýýý… tak se na to vykašli. A.

Acko

Alenko, to budu skládat jak dlouho - vždyť mě zničíš !!!

Why this advertisement?