Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Monte Carlo

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
33
Solve puzzle
48 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

díky za odpověď

babka1948

Evi, jezdili jsme na kolech s cestovkou. Ráno nám řekli, kam máme dojeta navrhli tři různě dlouhé trasy. I když mě teď napadlo, že v MC jsem byla s kadaňským gymnáziem.

introvertka

Helenko to byl poznávací zájezd? Přiznám se, že já když jsem párkrát v životě někam cestovala, jednou Bulharsko, Rumunsko a Řecko s dcerou, tak to bylo vždycky k moři, kde jsem sebou plácla na pláž a užívala si to. :-D

Why this advertisement?