Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

my painting, acryll 2017

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
43
Solve puzzle
48 pieces
43 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bluebird42

It's beautiful, Annetta, thank you!

Annetta

Wammetje, ik zit al 25 jaar !!! op schilderles met dezelfde groep. Soms weet ik echt niet meer wat ik ooit op jigidi heb gezet. Ik zal de "ouwetjes" nog eens nakijken....
Ben begonnen met aquarel, maar heb nu een leraar die graag acryl doet .... tja....
en hij is zo enthousiast dat je vanzelf mee doet. Af en toe maak ik thuis nog aquarellen, want ik vind dat nog altijd mooi werk (maar lastig, je kunt niks verbeteren).

Wow! I really like this painting. Thanks Annetta. Have a great weekend.

wammetje

Ik vind het prachtig Annetta. Hopelijk krijgen we meer van je paintings te zien. Dank je.

Why this advertisement?