Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Barokní studna na nádvoří zámku Holešov - Baroque well in the courtyard of the castle

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
7 comments
60 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
dobrajaneckova

:-)

irmachac

Tak na to slyším.

dobrajaneckova

Iri a ještě je tam venkovní posezení Zámecké restaurace.

st51

Pěkné foto.

irmachac

Hezké, a jak to musí být hezké v létě, když jsou tam kytičky ☺

dobrajaneckova

To opravdu ne Evi, mříž je tam skutečně důkladná.

EvaLen

Hmmm, tak sem se za princem kvůli mříži asi nedostaneš.....