Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Ducks having a quiet afternoon....

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
2 comments
25 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?


22. March 2020

Comments

Add new comment
Lia

Deze heb ik hier ook niet eerder gezien.
Misschien een groep doortrekkende eenden??
Ik zal volgende week daar nog eens gaan kijken.
Ze waren erg schuw, dus de 'zoom' was hard nodig!

We hebben - tja, waar niet - wel wat 'gewone' eenden en ik zag 2 jaar geleden Mandarijn eenden, maar die heb ik niet daarna weergezien.

schutkleur

Kuifeendjes!!!! Ik dacht dat ik van je begrepen had dat jullie daar niet veel eenden hebben? Verkeerd begrepen? :))