Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Pro bystré - Very heavy!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
140 pieces
4 comments
42 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Autorská práva obrázku: alkas2, alkas
Česká republika

Comments

Add new comment
Acko

Alenko, docela mě to bavilo, ale do těžší verze zatím nejdu

alkas2

Vidíš můj čas? To je rozdíl! A.

alkas2

Asi to je moc těžkýýý… tak se na to vykašli. A.

Acko

Alenko, to budu skládat jak dlouho - vždyť mě zničíš !!!

Why this advertisement?

Leaderboard

cal11212:33
Acko16:09
Shelkod19:57
norontgal20:41
nursesuzie521:06
mome22:23
mcamb25:25
Gentlewind25:30
gueringirl30:36
BookPenguin32:30