Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rozhledna Cvilín a kostel P.Marie Sedmibolestné Krnov - České republika / Slezsko /

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
70
46
Solve puzzle
70 pieces
46 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. lindelisse3:55
  2. fillia6:14
  3. wildoak6:19
  4. philgeorge16:53
  5. mfitzy6:55
  6. Ickedette6:58
  7. zannne7:15
  8. Irene_k7:46
  9. sasa668:37
  10. healer248:54

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Lili38

Bohužel,anglicky neumím i já si musím dát angličtinu do překladače.

Lili38

Alenko,děkuji,vždy,když přijíždím z cest z jakékoliv strany a vidím rozhlednu a věž kostela,tak si říkám : "Už jsem doma,děkuji za šťastný návrat " . Pěkný večer a krásnou následující neděli.

alkas2

Nádhera! (❁´◡`❁)

Why this advertisement?