Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bodamské jezero, Německo ............

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
72
Solve puzzle
15 pieces
72 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

......... Lake Constance - a clear lake dotted with a network of cycle paths -
Lake Constance lies on the borders of Switzerland, Germany and Austria. Its southern and western parts are Switzerland, and Lake Constance is also the third largest freshwater in Central Europe.
It was created during the Ice Age due to the Rhine glacier. It offers 571 km2 of clear azure water with the deepest site approximately 252 meters below the surface. It belongs to the cleanest lakes in Europe and is an important reservoir of drinking water for all of South West Germany.
Lake Constance boasts a clear blue-green color of water, which is rarely frozen. It offers the perfect opportunity to visit all year round. The region below the Alps is beautifully in every season.
The lakeside level is only 395 meters above sea level, so its water gets warm, but at the same time you still have alpine giants on the southern shore. In summer, the lake attracts mainly warm water with 20 degrees of water and water sports. You can swim on private and public beaches and it is definitely worth seeing under water even with some diving bombs.
Or wind the wind on the windsurf or sailboat. Like other Swiss lakes, you can also take advantage of the many beaches to explore the beauty of the lake and its three islands: Mainau, Reichenau and Lindau.
Although the floral island of Mainau is located in German waters, the warm windscreen offers a warmer climate than in other parts of the island. Cacti, palm trees, oleanders and cypresses can be found here. And also the orchids and the colorful tropical butterflies found in the butterfly garden.
From spring to autumn, Lake Constance also becomes the center of cycling. Its surroundings are interwoven with a number of hiking trails, which can be explored both in bats and cycling. Around the lake is a 273 km long cycle path (Bodensee Radweg), which invites you to explore natural beauties from the wheel seat. This unparalleled terrain bicycle path is one of the best and most popular in Europe. It can be easily traversed for four days.
However, when cycling a trip, you should not just crouch miles. The surrounding countryside offers plenty of places that are definitely worth stopping. A great place for Bohemia is the town of Kostnice, where the famous Council was held and Jan Hus was burned in 1415. Other places of interest include three medieval castles - 14th-century Turmhof, 16th-century SchlossArenenberg and Gotlieben from the mid-14th century.
Bicycle trails are in excellent condition. So instead of cycling, you can go for the whole route even on roller skates or your favorite scooters ..........
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. evina560:12
  2. Ribs0:13
  3. Dilubreuer0:15
  4. glenestele0:15
  5. Jejegasa0:15
  6. evielou0:16
  7. perleblanche0:19
  8. alkmini0:19
  9. Nguyenvy0:20
  10. JennyG660:21

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

marana_tha

.......hi, valt46........God's blessing you!........maranatha!!!.......

valt46

What a wonderful Lake thank you so much for the information a great puzzle

marana_tha

.........Bodamské jezero – průzračné jezero protkané sítí cyklostezek -
Bodamské jezero leží na hranicích Švýcarska, Německa a Rakouska. Jeho jižní a západní část připadá právě Švýcarsku, hned v závěsu Ženevským jezerem je také Bodamské jezero třetí největší sladkovodní ve střední Evropě.
Vzniklo už během doby ledové díky Rýnskému ledovci. Nabízí 571 km2 průzračné azurové vody s nejhlubším místem přibližně 252 metrů pod hladinou. Patří k nejčistším jezerům v Evropě a pro celé jihozápadní Německo je důležitou zásobárnou pitné vody.
Bodamské jezero se pyšní průzračně modrozelenou barvou vody, která zamrzá jen zřídka. Nabízí tak ideální příležitost k návštěvě po celý rok. V kraji pod Alpami je krásně za každého ročního období.
Hladina jezera leží v pouhých 395 metrech nad mořem, snadno se tak jeho voda prohřívá, ale současně máte stále na dohled na jižním břehu alpské velikány. V létě láká jezero především na příjemně teplou vodu s 20 stupni a vodní sporty. Plavat se dá na soukromých i veřejných plážích a rozhodně stojí za to podívat se i pod vodní hladinu s některým s potápěčskými bombami.
Nebo krotit vítr na windsurfu či plachetnici. Stejně jako i na ostatních švýcarských jezerech i tady můžete využít nejrůznější plavidla pro poznávání krás jezera a jeho tří ostrůvků: Mainau, Reichenau a Lindau.
Květinový ostrov Mainau leží sice v německých vodách, díky teplému větru fénu však nabízí teplejší klima než v ostatních částech ostrova. Daří se zde kaktusům, palmám, oleandrům i cypřišům. A také orchidejím a pestrobarevným tropickým motýlům, které najdete v motýlí zahradě.
Od jara do podzimu se Bodamské jezero také stává centrem cyklistiky. Jeho okolí je protkáno množstvím turistických tras, na které se můžete vydat v pohorkách i na kole. Kolem celého jezera je i 273 kilometrů dlouhá síť cyklotras (Bodensee Radweg) vybízející k poznávání přírodních krás ze sedla kola. Tato cyklostezka vedoucí nenáročným terénem patří mezi nejlepší i nejoblíbenější v Evropě. Lze ji bez problémů zvládnout projet za čtyři dny.
Při cyklistickým putování byste však neměli jen tak bezhlavě ukusovat kilometry. Okolní krajina totiž nabízí spoustu míst, které rozhodně stojí za zastavení. Pro Čechy významným místem je městečko Kostnice, kde se konal proslulý koncil a byl zde v roce 1415 upálen Jan Hus. Mezi další zajímavá místa také patří tři středověké hrady – Turmhof ze 14. století, SchlossArenenberg z 16. století a Gotlieben z poloviny 14. století.
Cyklostezky jsou ve výborném stavu. Takže místo na kole můžete celou trasu projet třeba i na kolečkových bruslích nebo oblíbených koloběžkách..........

Why this advertisement?