Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

letní kytičky 2.

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
41
Solve puzzle
20 pieces
41 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

elluks

Jsou to opravdu verbeny, jsem ráda, že se vám líbí. Zdravím, Ellen.

davitai

Elli, já doufám, že to je verbena, a nic si z toho nedělej, ještě nedávno bych ani netušila, jak se kytička jmenuje.

lyella

Taisí, to je ostuda, varbenu bych už měla poznat. Ale když je těch kytiček tak moc a každá má velké množství různých tvarů a barev, přestávám se v tom orientovat. Ale je fajn, že se shodneme na tom, že tyto kytičky jsou krásné. Zdravím, Ella

davitai

Pěkné verbeny!

lyella

To je moc pěkná kytička, děkuji, že je tady, myslím, že ji neznám. Přeji hezký den a srdečně zdravím, Ella