Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

I am waiting.....

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80 pieces
3 comments
45 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment
Jaklien

Toen ik onlangs in Friesland was viel het mij op dat Nederland zo'n waterrijk land is. Overal zie je water! Hier in Vlaanderen staat het waterpeil ook heel hoog.
Ik herinner mij de watersnood van 1953 ook wel, maar eerder van de latere berichtgevingen aangezien de communicatie in '53 nog niet optimaal was en ik nog te klein (6j).

Annetta

Wij hebben weer 2 nachten lichte vorst gehad, maar dat trekt weer weg. Alleen staat overal het water vreselijk hoog. Ik woon vlakbij een dijk waarachter het water morgen of overmorgen op zijn hoogst is en dan weer gaat zakken. Gelukkig maar, ik heb de watersnood in 1953 meegemaakt en ik heb toch altijd wat waterangst overgehouden. Hoewel wij gelukkig goede dijken hebben hier.

ladywil2

ik ook, maar het zal best nog wel een tijdje duren hier.

Leaderboard

bunzy5:41
marco22866:44
peggy666:52
EditorAfloat8:18
puzzle19469:02
Jaklien9:19
emcpheeters11:30
kckoi13:24
Chhappy13:32
gramschack113:47