Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Panenka

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
24
46
Solve puzzle
24 pieces
46 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

janap

Děkuji Vám za přání... Jana

linda1802

@janap

Všechno nejlepší k narozeninám, Jano.
Nejsem si jistý, jestli to víte, ale bohužel, Ank (puzzeljac) není dost dobrý na to, aby pro vás letos udělal narozeninovou hádanku. Právě zahájila čtvrté kolo chemoterapie v boji proti rakovině plic a je velmi slabá.
Chcete-li si přečíst, co Ank napsala vlastními slovy a aktualizacemi, které jsem od té doby přidal, navrhuji, abyste šli na:
https://www.jigidi.com/jigsaw-puzzle/pttt4gar/i-keep-on-smiling/

Ještě jednou vám přejem váš výjimečný den.


My very best wishes for a happy birthday, Jana.
I'm not sure if you know, but sadly, Ank (puzzeljac) is not well enough to make a birthday puzzle for you this year. She has just completed her fourth round of chemotherapy in a battle against lung cancer and is very weak.
To read what Ank wrote in her own words and the updates I have since added, I suggest you go to:
https://www.jigidi.com/jigsaw-puzzle/pttt4gar/i-keep-on-smiling/

Again, my best wishes for your special day.

Why this advertisement?