Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Me in 1942

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35
22
Solve puzzle
35 pieces
22 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ladywil2

Ik heb ook heel dun haar, zit niet veel fut in. Voor de langste tijd een permanent gehad, maar dat is ook niet zo goed voor het haar en dan zie je de dunne plekken nog erger. Met een pruik lopen zou ik niet kunnen. Veel te warm.

Annetta

Nou Wil, dat is altijd dun gebleven. Met gevolg dat ik nu al jaren met een pruik loop!!
Op zich niet zo erg, maar als het erg warm is.....pfff,,,, dan loopt het water m'n nek in soms. Maar ach, de ene keer doe ik een iets bruinere op, dan weer een meer naar de grijze kant, er zijn ergere dingen....

ladywil2

Leuk, jij had al net zoveel haar als ik had op die leeftijd

Lia

Wat lief!
Leuk hé, zulke oude foto's!

Hi Annetta, lovely, TY

Beautiful baby!

dravale20

BLESS U ANNETTA !!! thank you for your pic/puzzle !

Why this advertisement?