Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

For cuni

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
64
172
Solve puzzle
64 pieces
172 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Kabayo

Thank you, sillychick!

sillychick

Gorgeous, Bright & Fun!!!!!!! :) TFS ;)

Kabayo

Thank you, cuni!

cuni

Beautiful design and puzzle, thanks!

Kabayo

Elli, děkuji za návštěvu, není na tom nic složitého, jen je potřeba trochu přidat barvu (horní lišta Color & Contrast).

lyella

Líbí se to i mně a moc za toto krásné kaleido tady děkuji. Já zatím nemám odvahu použít při kouzlení toto barevné spirálovité olemování. Třeba se to někdy naučím. Srdečně zdravím, Ella

Kabayo

@cuni

Why this advertisement?