Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

P3200006 Prokopské údolí v Praze

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
130
33
Solve puzzle
130 pieces
33 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ V PRAZE
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. cal1128:08
  2. ptreyn8:23
  3. guentius11:21
  4. Jirina6511:29
  5. bgbull13:08
  6. JAJA4813:45
  7. holica14:24
  8. Zora5014:32
  9. Trilian15:34
  10. SanKen18:39

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Ano, i v Praze se dají konat krásné procházky...

Prokopské údolí je sice v Praze,ale v těchto místech a jemu podobných je tam více.Tam jsem si vůbec nepřipouštěla,že jsem v Praze.Krásné místo na relax procházku,projíždí zde dost často i policie. Zde se dá jezdit i na kole nebo bruslích,je tam hezké místo i pro děti.Divím se lidem,že se cpou do obchodních center,když zde mají tolik krásných míst...Zdravím Jarka

JAJA48

Hezká fotografie.

Why this advertisement?