Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Růže

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
63
Solve puzzle
20 pieces
63 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Z výstavy v pražském Karolinu
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Dilubreuer0:27
  2. JillianB0:30
  3. JennyG660:34
  4. petr6450:38
  5. Ianto0:40
  6. 4wings50:44
  7. Pekaji0:45
  8. jen70:45
  9. jillykg0:46
  10. wshealy0:46

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Thank you Jill, I'm glad she likes it. Marie

Děkuji Dášo. Marie

JillianB

Beautiful roses. TFS

Nádherné růže! ♥☺♥

Elli, já u těchto, s malým počtem dílků, taky nejsem nikdy v tabulce. Ale skládám je pro radost a tak mi to nevadí. Skládám úplně všechny Tvoje obrázky a dalších asi šesti děvčat. Dobrou noc. Marie

lyella

Čas mi opět nevyšel, ale kytička je i bez toho krásná. Děkuji a přeji dobrou noc, Ella

Why this advertisement?