Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mushrooms in my garden

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
14
Solve puzzle
80 pieces
14 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. bgbull7:14
  2. AvW7:19
  3. molentje7:47
  4. Aleeki114:40
  5. Sha15:05
  6. MollyFournier20:59

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

schutkleur

Wij hadden inderdaad de laatste weken ook een paddenstoelen-explosie, maar een heleboel ervan waren ook bijna meteen weer verdwenen. Van een heleboel paddenstoelen vond ik twee dagen later niets meer terug :((

Is al gebeurd ... en nee, 2 jaar lang niks. De foto is van 3 jaar geleden. Dit jaar voor het eerst weer iets te beleven op paddestoelengebied ...

schutkleur

Honingzwammetjes.
Ik zie nu dat je deze allemaal in januari geschoten hebt. Misschien is het dan nu een goede tijd om eens in dat deel van de tuin te gaan kijken?? Wie weet wat je allemaal kunt vinden:)))

Why this advertisement?