Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zvonička na Veselém Kopci - Belfry in Vesely Kopec. CR

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
103
Solve puzzle
12 pieces
103 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. stephen0:13
  2. st510:14
  3. Dilubreuer0:14
  4. jargabriel0:14
  5. ivar20120:14
  6. wjl10150:15
  7. kralj710:15
  8. mrsg150:17
  9. Scorebook0:17
  10. misspeaches0:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

JAJA48

Jane, napsala jsem Dobře a teprve čtu tvůj příspěvek. Napsal jsi to za mě. Díky a zdravím Jarka

JAJA48

Dobro, honem jsem ji tam dala, abys ji viděla celou.

JAJA48

Dášo, návštěvníci by asi zvonili pořád, známe lidi.

JAJA48

Stando, hezká je.

Ted je zvonicka cela.Pekne photo Jarko.
Hezky den
Jan..

dobrajaneckova

A tady ji máme, zvoničku pěkně anfas!

ivar2012

Zamčená na petlici a ani provaz tam není.

st51

Pěkná zvonička - cink.

Why this advertisement?