Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

azalka

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
35
Solve puzzle
12 pieces
35 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Nádhera Evi. Zdravím ♥♥♥

st51

Pěkná barva.

EvaLen

Dobruš, Elli a Taisi děkuju, já jí nikde jinde neviděla, do zahradnictví k nám nechodím, mají tam nemocné rostliny a hlavně drahé, takže jsem kupovala v supermarketech. Dřív měli docela u nás výběr, např. i japonské javory a všechno relativně levné.

dobrajaneckova

Takovou Evi nikdo nemá!

davitai

EviLen, takovou barvu jsem ještě neviděla, a je krásná!

lyella

Ani já tuto barvu neznám, ale to není nic zvláštního. Málo chodím po venku. Nádherná, moc se mi líbí, děkuji, že jsem ji mohla aspoň takto vidět. Zdravím, Ella

EvaLen

Stáni koupeno kdysi, v supermarketu, dík a také zdravím

sthajkova

Krásná barva---takovou neznám--dík

Why this advertisement?