Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zátiší s růžemi... Still life with roses...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
97
Solve puzzle
12 pieces
97 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Puzzleracer0:10
  2. jls260:13
  3. Puzzleguy20210:13
  4. Team_Bunnies0:16
  5. 4wings50:16
  6. vala880:17
  7. jen70:17
  8. Ianto0:17
  9. marunka2770:17
  10. elliemay0:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

daasha007, děkuji za návštěvu.

Moc pěkné zátiší. ♥

Acnel

Ello, děkuji za návštěvu a komentář. Když jsem toto zátiší viděla, mohla jsem na něm oči nechat. Zdravím, Lenka

lyella

Mám moc ráda tyto okytičkované domy, ale dnes už nevím, jak bych stihla se o ně starat. Ale děkuji moc za krásný obrázek a srdečně zdravím, Ella

Acnel

irmachac, :-))

irmachac

Tam by se krásně odpočívalo ☺

Acnel

Irčo, děkuji za návštěvu - toto jsem viděla při jedné dovolené v Baden - Württemberg.

irmachac

Lenčo, to je nádhera !

Why this advertisement?