Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Růže (Rosa)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
16
76
Solve puzzle
16 pieces
76 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

st51

Evi děkuji.

EvaLen

Nádherná, tak sytou krásnou barvu jsem na živo nikdy neviděla, jen tady u tebe..

st51

marunka277 - Děkuji. ☺

Je nádherná ♥♥♥

st51

Dobruško děkuji a vyřídím - zdraví tě i ty tvé - mají už poupata.

st51

Taisi děkuji - kvetou již i v jiných barvách.

dobrajaneckova

Stando pozdravuj ji!

davitai

Nádherná žlutá barva!