Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaleidoscope

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
110
77
Solve puzzle
110 pieces
77 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Kabayo

Elli, děkuji za návštěvu, je to trochu těžší na skládání, i když jsem si myslela, že když si udělám rám a pak sestavím střed, že to pak půjde rychleji. Ale nešlo.☺

lyella

Krása. Na koukání, ne na mluvení. Děkuji, že je tady, ráda jsem viděla, snad někdy přijde i čas na skládání. Nějak mi chybí a čím dál, víc. Srdečně zdravím, Ella