Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Afrikán

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
35 pieces
4 comments
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Comments

Add new comment

Máš pravdu Taisi, už bude brzy po nich. Hezký večer. Marie

davitai

Marie, už se jim to krátí.

Toto je od kamarádky z nižších poloh, u nás už vše asi před měsícem, když přišel první mráz, zmrzlo. Už kvetou jen chryzantémy. Marie

dobrajaneckova

Tento je ještě v dobré kondici.

Leaderboard

libiohac1:29
Pekaji1:32
kitkatkit1:33
dobrajaneckova1:45
Annear1:56
otto19452:03
davitai2:03
Skarvada2:07
joanna192:28
tvist2:30