Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Praha, Černínský palác a zahrada

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
53
Solve puzzle
30 pieces
53 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Černínský palác je velká palácová původně raně barokní budova nacházející se v Praze 1 na Hradčanech na Loretánském náměstí (naproti Loretě). Od roku 1934 slouží coby sídlo Ministerstva zahraničních věcí jak někdejšího Československa, tak i České republiky. Palác je společně s Černínskou zahradou chráněn jako kulturní památka. Zahrada přiléhající k Černínskému paláci se začala budovat v r. 1693 podle plánů architekta Francesca Carattiho. Do starší geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu, za kterým se ukrývá dolní kaskádová kašna a pavilonek, nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů. Dnes je zahrada využívána pro účely Ministerstva zahraničí ČR.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. glenestele1:01
  2. dukeycash1:05
  3. debdaz1:11
  4. Grump1:12
  5. dobrajaneckova1:17
  6. ejka1:18
  7. heagerty1:20
  8. daasha0071:21
  9. RozF1:24
  10. gmaLAS1:26

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Děkuji Dášo, vyřídím dceři, ta to fotila. Marie

Krásný snímek. Díky a zdravím.♥♥♥

Why this advertisement?