Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

VĚJÍŘOVKA BOHATĚ KVETE..

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
25
Solve puzzle
63 pieces
25 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Mšice už taky nacházím!

aninka0306

UVIDÍME,PAPRIKY MI NAPADLY MŠICE.VŠUDE JE ŽOUŽELE, SNAD BUDE UŠETŘENA.

dobrajaneckova

Ani měla jsem ji dvakrát, vždy mi ji napadl nějaký savý - žravý. Vyžral chodbičky v listech a rostlina skomírala. Ta tvoje je zdá se v dobré kondici. Tak ať se vám spolu daří!