Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Hřensko - Česká republika

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
54
Solve puzzle
80 pieces
54 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

V celé oblasti je nyní rozsáhlý požár. Myslím na všechny, kteří s tímto živlem s nasazením vlastního života bojují.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. sazava15:52
  2. robinj6:19
  3. audi6:41
  4. franceswhite1236:43
  5. MIROSLAVA517:31
  6. farmor28:02
  7. Weeknredneck8:58
  8. Rettch11:46
  9. Sybella13:13
  10. DorisDick15:47

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

I já myslím na ty všechny lidičky,kteří s tímto peklem bojují a přišli o své domovy...Pro mě jsou to hrdinové,kteří si zaslouží velikou pomoc a úctu nás všech....

Why this advertisement?