Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

double black

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
40
27
Solve puzzle
40 pieces
27 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bujal

Já vůbec nechápu války ... ať si to ti vojevůdci jdou "vyříkat" mezi sebou a netahají do toho ostatní.

lyella

4:07 a obrázek i koník jsou nádherní. Děkuji mockrát. A vzpomněla jsem si, že Friesiané byly opravdu původně válečné koně. Nemohu pochopit, jak někdo mohl tak krásné koně vzít do války. Ale prý se hodily silou a šikovností. Ani tak nechápu. Zdravím.

bujal

Náhodou jsi to řekla přesně ... celá tahle série je o Fríských koních. Krásná zvířata, viď?

lyella

Nádherné, to je opět, myslím, ten Friesian. Nikdy si nejsem jista, potože se mi zdá, že i koně jsou si navzájem podobné. Děkuji za všechny dnešní koňské obrázky, ale skládat budu později. Dobrou noc.

bujal

Do you think the other photos are?

at least this one isn't photo
shopped

Why this advertisement?