Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mushrooms in my garden

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
80
16
Solve puzzle
80 pieces
16 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. AvW6:04
  2. quasar7:03
  3. chookybird18:53
  4. pwk9:32
  5. ainaies13:37

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

schutkleur

Misschien dat ze doorzakken als ze ouder worden? Ik vond ook een paar kleine knotszwammetjes, die zal ik waarschijnlijk nog wel plaatsen.
Sindsdien ben ik er echter niet meer geweest en ik heb dus geen idee hoe ze er nu uitzien.

Ik heb er toen geen gezien die rechtop stonden ...

schutkleur

Dit lijkt op een gele knotszwam. Heeft waarschijnlijk rechtop gestaan??

Why this advertisement?