Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kunčice pod Ondřejníkem,kostel

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
40
70
Solve puzzle
40 pieces
70 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Internet
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. evina561:11
  2. jhm1:55
  3. jaj2:02
  4. HMP12:07
  5. JUNKMAN2:07
  6. janibacsi2:08
  7. detuppis2:15
  8. shuki2:38
  9. Mrgoodboy2:41
  10. Nevjoy3:03

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

janapeckova

Je dobré si předem prostudovat okolí místa kam jedete.My to tak děláme.

hajdik

Loni jsme tam byli na dovolené a ani nevíme,že tam ten kostelík je-škoda.

Why this advertisement?