Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

tolik vůně

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
80
Solve puzzle
12 pieces
80 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

EvaLen

Stání dík, taky se mi líbí. Posílám pozdrav, u nás se marodí, tak na jigidi nezbývá čas a po pravdě ani nálada.

sthajkova

Krásná barva---dík a pozdrav

EvaLen

Thanks Val ♥♥♥

valt46

This is a beautiful rose Eva thank you☺♥

EvaLen

Dobruš ta popínavá, to musí být nádhera. Tyhle květy jsou hodně velké, na fotce to tak není vidět, fotila jsem zdálky.

EvaLen

Marušo děkuju, já jsem takovej kozel zahradník, proto mám velkou radost, když mi něco vykvete.

Nádherná lilie i krásné růže, ráda jsem skládala. Díky, Marie

dobrajaneckova

Takovými květy kvetla naše popínavá u nás doma. Sestra ji ještě má.

Why this advertisement?
  • How many accounts can a person have on Jigidi?

    1 account; or 2 if you have a creative need for a second account - but this requires transparency in your profile descriptions that you hold both accounts. To trust each other and interact with our shoulders down and hearts soft, we all must know with whom we are communicating.

    Read more about what to do if you have more than one account on Jigidi.