Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Tesařovská kaple

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
25
61
Solve puzzle
25 pieces
61 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Osmiboká kaple_Kořenov
Postavena r. 1909,
Foto: Petr Ježdík
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Robbos0:39
  2. Helis0:44
  3. JHZ0:50
  4. Ronnytigs0:57
  5. michael0:57
  6. trold551:02
  7. hartlova1:04
  8. mma42201:04
  9. heagerty1:06
  10. Pekaji1:09

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

verka

Děkuji Stáničko, včera jsem tu nebyla v obci se "opravovala" elektřina a já jsem závislá na domácí wi-fi (ta šlape taky na elektřinu). Včera bylo naštěstí ukázkově hezky...Srdečný pozdrav. Věrka***

sthajkova

Dík za hezký výlet---dnes je od rána krásně....opatrujte se.

Why this advertisement?