Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Šumava

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
21
Solve puzzle
20 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Foto: Josef Poláček

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

verka

ashanhu - děkuji Milenko, pokojný den i Tobě. Zdraví Věrka***

ashanhu

Úplně na mne dýchá takový klid.
Díky a hezký den.

verka

Děkuji Stáničko...Srdečný pozdrav. Věrka***

sthajkova

Dík za vzpomínku----pozdrav.