Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kytice

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
39
Solve puzzle
48 pieces
39 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Už je tu ;o)))

introvertka

Tak jí vyfotíš, tu lilii?

Dívala jsem se na květiny co aspoň chvílí vydrží - oni tam mají zaplou klimatizaci v obchodě . Doma klimu nemáme a lilie se v tom vedru nádherně rozvinula .

PatsyNip děkuji

introvertka

Moc hezká kytice

Lovely arrangement

Ano - a uhodla jsi to jsou to chryzantémy měli tam i oranžovo bíle a žluté

dobrajaneckova

Krásná! Ta je od tebe? A ty červené květy - to jsou chryzantémy?

Why this advertisement?
  • What are the symbols on the jigsaw puzzles?

    When you browse jigsaw puzzles on Jigidi, you may notice different symbols on the puzzles. One symbol lets you bookmark the puzzle for later, and other symbols tell you about any previous activity you may have on the puzzle.