Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Fort St. Pieter Maastricht

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28 pieces
0 comments
62 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

Fort Sint Pieter is een fort dat in 1701-1702 tot stand kwam op de noordflank van de Sint-Pietersberg in Maastricht.

Het fort werd in opdracht van de militaire commandant van Maastricht Daniƫl Wolff baron van Dopff gebouwd in een vijfhoek ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van Maastricht. Dit werd noodzakelijk gevonden nadat de Fransen in 1673 de Sint-Pietersberg hadden ingenomen om van hieraf met kanonnen bressen te slaan in de zuidelijke vestingmuren. Vanuit dit fort zou voortaan elke zuidelijke aanval afgeslagen kunnen worden.

In 1717 bezocht tsaar Peter de Grote de sterkte. Hij werd feestelijk ontvangen door bovengenoemde gouverneur.

Het fort heeft het in de geschiedenis niet altijd even gemakkelijk gehad; zo werd het in 1794 door de Fransen in de rug aangevallen tijdens een van de vele belegeringen van Maastricht. In het begin van de negentiende eeuw is het nog ingrijpend gemoderniseerd om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. De sterkte verloor zijn verdedigingsfunctie na het opheffen van de vesting Maastricht in 1867.

Comments

Add new comment

Leaderboard

anil520:58
sunlitranch1:05
wshealy1:09
helenesco1:10
ullauhrskov1:12
maile1:13
sharron9481:14
wyma1:16
tcummin1:21
Wag4bag21:26