Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Čůrající postavy - Malá Strana

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
63
72
Solve puzzle
63 pieces
72 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Na dvoře Hergetovy cihelny na pražské Malé Straně je umístěno od roku 2004 dílo nazývané Čůrající postavy nebo Čurající fontána Davida Černého. Dvě bronzové mužské postavy o výšce 210 cm jsou ovládány elektronickým zařízením, které umožňuje natáčet boky a zvedat penis tak, že proud vody na hladinu jezírka ve tvaru České republiky píše písmena. Standardně opakované citáty lze přerušit textem zaslaným pomocí SMS.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?