Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Břevnovská klášterní zahrada

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20
27
Solve puzzle
20 pieces
27 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Od Lenky

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

vala88

Dáši, také moc zdravím a děkuji :)

Moc pěkný, zajímavý snímek. Zdravím ♥♥♥

lyella

Došlo mi to, ale je to tak schované, že mě ani nenapadlo, že se tam schovává taková krása. A že se dokonce dá i vejít a na ni podívat. Srdečně děkuji a zdravím, Ella

vala88

Elli, tohle je za kostelem (respektive bazilikou). Moc zdravím Vala :)

lyella

I když jsem chodila kolem kláštera, bylo to jen ze předu od tramvaje. O této zahradě nevím vůbec nic. Děkuji (i Lence za fotografii), že je tady a mohla jsem ji aspoň takhle vidět. Srdečně zdravím, Ella