Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kaplička v Jedousově---

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
108
228
Solve puzzle
108 pieces
228 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. tiaanm6:13
  2. Iveta4498:29
  3. Steamer9:06
  4. jargabriel9:35
  5. Bored19:55
  6. aerovka10:17
  7. hbl11:04
  8. scak11:12
  9. sgrunder11:23
  10. motherduck311:40

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Dobro jsem ráda, že ses zasmála, já se zase směju teď. Napadlo mě to, že jsou třeba lidé, co se nedostanou na kázání, nějací marodi a tak třeba by si to rádi poslechli.

st51

Pěkná a udržovaná.

ivar2012

Krásný kostelík nebo kaplička. I nádherné okolí.

dobrajaneckova

Evi no to jsi mně pobavila s těmi ampliony. To je u nás na dědinách běžný komunikační prostředek. Zastupitelé obce nám jimi sdělují důležité i méně důležité informace. V naší obci probíhá hlášení v průměru třikrát týdně. A v sousední obci mají hlášení každý den pravidelně ve stejném čase. Když vane vítr od nich, tak to slyším.

U kolstelíčku mají hezkou venkovní výsadbu a krásný trs juky.

sthajkova

To asi né--je to uprostřed dědiny--místní rozhlas obecního úřadu---u nás je také i v okolních vesnicích---

Dobré pledne Stanko

Krásný kostelíček, nikdy jsem neviděla u kostela ty ampliony, nebo jak se tomu správně říká. Stanko to je slyšet kázání i po vsi?

Why this advertisement?