Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

VIOLKY ROLNÍ V KVĚTINÁČI

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
75
Solve puzzle
12 pieces
75 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

introvertka

Mně se taky líbí, jeden rok všude na louce u sadu kvetly, a já si dva trsíčky vydloubla, mám je pod jabloní a tyhle mám v květináči

JarkaT

Ty se mi moc líbí.

introvertka

Ma díky, také zdravím a přeji krásný víkend

jirma48

Také je mám venku na parapetu, nemám zahrádku, tak si to takhle vynahrazuji. ☘️
Zdravím.

Líbí se mi jejich drobné kvítky .

So sweet!

Moc, moc hezoučké. ♥♥♥

evamilada1944

Tyhle jsou zaručeně jedlé, ale piplat se s nima a pak je proměnit v čaj to asi není to pravé ořechové. Dřív bylo asi víc luk a rostlo na nich víc kytiček. Fotka je to krásná.

lyella

Intí, nepoznám to, máš je venku nebo uvnitř? Daří se jim dobře, vypadají moc pěkně. Líbí se mi. A když jsou takhle samy, víc vyniknou, než mezi trávou a jinými kytičkami. Děkuji, že jsem je mohla vidět a skládat. Přeji krásnou sobotu a neděli.

Why this advertisement?