Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Zimní obrázek

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
165
132
Solve puzzle
165 pieces
132 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Image copyright :Facebook
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Lo8816:45
  2. C2LO18:08
  3. dpodnyc21:10
  4. cassymet22:40
  5. oldjune123:22
  6. Ivi23:31
  7. Trilian24:12
  8. gemcutter24:20
  9. cseidl5725:21
  10. IBAHKABYH25:26

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Kosheek

Dík za komentáře Jarčo děkujem za přání☺
bearpa70 ale zimu bys mohla vyzkoušet u nás v Czech Republic ☺

Nádherný obrázek předvánočního času,jenom chaloupku bych brala o dost menší než jsou na obrázku.Tu naší podhorskou,ty se mi vždy líbily a tak to zůstane...Děkuji za parádní obrázek...Přeji krásný adventní čas Vám všem v rodině Jarka

bearpa70

As pretty as this painting is, I'll stay in the Arizona desert where it is warm.

Why this advertisement?