Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Rozrazilec / Hebe - Kostka / Cube - Kaleido

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
9 pieces
52 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

irmachac

Ano , měj se krásně a hezké sny ☺

lyella

Je to o klikání a pak o vytvořených tvarech. Ale ty kostky jsou také tak různorodé, že je docela těžké z nich vybírat. Však víš. Dobrou noc, Ella

irmachac

vidím, že jsi podlehla kouzlu kostek Elli. Hezký večer a dobrou noc.

lyella

Koukám, že tady jsi o hodně lepší, než já. Díky, že jsi skládala a že se Ti všechny čtyři líbí. Srdečně zdravím, Ella

shajkova

Díky----

Why this advertisement?