Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Stmívání

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
28
31
Solve puzzle
28 pieces
31 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Foto: Igor Šaffo

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

verka

sthajkova - děkuji Stáničko, hezký den i Tobě. Věrka***

sthajkova

Krásný podvečer--díky a hezký den.

verka

Díky Sluníčko, jsem ráda, že se Ti obrázek líbí...Srdečný pozdrav. Věrka***

lyella

To je nádhera. Moc děkuji a srdečně zdravím, Ella